Serbian Chinese (Simplified) English French German Hungarian Italian Norwegian Romanian
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PrimeriDobrePrakdeBlack
DobraPraksa
                          eCasopisRed
eČasopis
                          AktivnaSkola
AktivnaŠkola
                          FacebookRed
facebook
                          MoodleRed
moodle
                          Instagram
Instagram
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

esDnevnik - obuka nastavnika

18. septembar 2018.

Od 3. septembra naša škola je uvela elektronski dnevnik, koji ćemo voditi paralelno sa štampanim dnevnikom. Svi nastavnici naše škole prošli su obuku za vođenje esDnevnika. Obuke su organizovane u tri navrata, za odeljenjske starešine, učitelje i predmetne nastavnike. U nekoliko sati rada nastavnici su se obučilikako popunjavati i koristiti elektronski dnevnik. Obuke su održali školski koordinatori esDnevnika Gordana Rackov i Arpad Pastor.

Elektronski dnevnik omogućuje nastavnicima, odeljenjskim starešinama i direktorima da na brz, jednostavan i pouzdan način vode evidenciju o učenicima. On u potpunosti zamenjuje dosadašnji papirni dnevnik i pruža mogućnost uvida u informacije u trenutku njihovog nastanka. Takođe, smanjuje mogućnost greške i subjektivnosti u ocenjivanju i pruža kompletan uvid u napredak učenika, u rad profesora i škola. Da bi se obezbedila veća objektivnost u ocenjivanju, nastavnici mogu da vide samo ocene iz svog predmeta. Pri svemu tome elektronski dnevnik štedi vreme potrebno za evidenciju čak na jednu četvrtinu u odnosu na vreme potrebno za evidenciju u papirnom dnevniku.

    

Školski Google Webmail

MailRed