Raspored učitelja po odeljenjima za školsku 2018/19. godinu.

Ime i prezime Razred/odeljenje
Razredna nastava Ljiljana Jolić 1.1
Gordana Rackov 1.2
Jasmina Ciganović 1.3
Nevenka Čikić 2.1
Miroslava Sivčev 2.2
Mirjana B. Limbahter 2.3
Radmila Čudanov 3.1
Svetlana Subotički 3.2
Jasmina Terzin 3.3
Marijan Petrov 3.4
Jasmina Koldan 4.1
Branislava Okuka 4.2
Jovanka Jovanovski 4.3