Serbian Chinese (Simplified) English French German Hungarian Italian Norwegian Romanian

Prijavljivanje za upis prvaka u željenu školu

Poštovani roditelji i dragi budući prvaci,

Do 1. februara 2018. data vam je mogućnost da se opredelite za upis deteta u željenu osnovnu školu za školsku 2018/19. godinu. Dovoljno je da dođete i sekretarijatu škole dostavite podatke o detetu svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Potrebni podaci o detetu:

  • Ime i prezime
  • Ime roditelja
  • Matični broj (JMBG)
  • Datum rođenja
  • Adresa stanovanja
  • Telefon
  • Vrtić u koji je išlo dete
Napomena: Možete poneti zdravstvenu knjižicu deteta jer se u njoj nalaze svi potrebni podaci za prijavu. Za eventualna pitanja u vezi sa upisom, možete se obratiti sekretarijatu škole na telefon: 400 - 270.

     

Prvi1
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PrimeriDobrePrakdeBlack
DobraPraksa
                          eCasopisRed
eČasopis
                          AktivnaSkola
AktivnaŠkola
                          FacebookRed
facebook
                          MoodleRed
moodle
                          Instagram
Instagram

Promocija humanih vrednosti

Crveni krst u Vršcu u okviru kojeg postoji Dom Crvenog krsta na Vršačkom bregu permanentno sprovodi aktivnosti za mališane koji borave u objektu. Trodnevni kamp se realizuje novembra meseca u okviru projekta „Promocija humanih vrednosti - Za dobrotu svaki dan je dobar dan“. Ovaj projekat zamišljen je u cilju smanjenja nasilja među vršnjacima u osnovnim školama. U njegovoj realizaciji su uključeni mladi edukovani volonteri Crvenog krsta, prosvetni radnici i stručna služba Crvenog krsta u gradovima i opštinama.

Učenici naše škole su 2011. i 2013. imali priliku da sa ostalom decom rade radionice iz sedam modula: tolerancija, diskriminacija, rodna ravnopravnost, dečja prava, nenasilno rešavanje konflikata, prevencija sajber bulinga.

Osnovni cilj ovog programa je da se deca podsete da živimo u svetu koji poznaje različite kulturalne realnosti koje su jednako vredne i da makar u maloj meri steknu svest o vlastitoj odgovornosti u okviru šireg društvenog okruženja i spoljašnjeg sveta. Pored svega što projekat obuhvata učesnici su upoznati sa samim pokretom Crvenog krsta, istorijatom, osnovnim principima i aktivnostima.

Školski Google Webmail

MailRed