Izborom oblasti koje se nalaze na ovoj stranici otvoriće se nova strana sa video uputstvima koja obrađuju različite teme te oblasti.

Video 1 Microsoft Word 2010
Video 1 GIMP
Video 1 InkScape
Video 1 Internet i e-mail