Serbian Chinese (Simplified) English French German Hungarian Italian Norwegian Romanian
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PrimeriDobrePrakdeBlack
DobraPraksa
                          eCasopisRed
eČasopis
                          AktivnaSkola
AktivnaŠkola
                          FacebookRed
facebook
                          MoodleRed
moodle
                          Instagram
Instagram

Završni ispit 2012.


Materijalima koji sadrže pripreme za završni ispit po predmetima možete pristupiti preko odgovarajućih kartica predmeta ispod.

Pripreme iz matematike 2012.

Na ovoj stranici su prikazana rešenja svih zadataka iz Zbirke za završni ispit za 2012. godinu. Zahvaljujemo se sajtu ucislobodno.com na materijalima koji sadrže video zapise sa priprema za završni ispit. Zbirku zadataka iz matematike za 2012. godinu u PDF formatu možete skinuti sa naše Web stranice namenjene polaganju završnog ispita ovde.

Osnovni nivo


Brojevi i operacije sa njima

Zadatak 1

Zadatak 6

Zadatak 11

Zadatak 16

Zadatak 21

Zadatak 26

Zadatak 2

Zadatak 7

Zadatak 12

Zadatak 17

Zadatak 22

Zadatak 27

Zadatak 3

Zadatak 8

Zadatak 13

Zadatak 18

Zadatak 23

Zadatak 28

Zadatak 4

Zadatak 9

Zadatak 14

Zadatak 19

Zadatak 24

Zadatak 29

Zadatak 5

Zadatak 10

Zadatak 15

Zadatak 20

Zadatak 25

Zadatak 30


Algebra i funkcije 

Zadatak 31

Zadatak 36

Zadatak 41

Zadatak 46

Zadatak 32

Zadatak 37

Zadatak 42

Zadatak 47

Zadatak 33

Zadatak 38

Zadatak 43

Zadatak 48

Zadatak 34

Zadatak 39

Zadatak 44

Zadatak 49

Zadatak 35

Zadatak 40

Zadatak 45

Zadatak 50


Geometrija


Merenja

Zadatak 81

Zadatak 86

Zadatak 91

Zadatak 96

Zadatak 82

Zadatak 87

Zadatak 92

Zadatak 97

Zadatak 83

Zadatak 88

Zadatak 93

Zadatak 98

Zadatak 84

Zadatak 89

Zadatak 94

Zadatak 99

Zadatak 85

Zadatak 90

Zadatak 95

Zadatak 100


Obrada podataka
 

Zadatak 101

Zadatak 106

Zadatak 111

Zadatak 116

Zadatak 102

Zadatak 107

Zadatak 112

Zadatak 117

Zadatak 103

Zadatak 108

Zadatak 113

Zadatak 118

Zadatak 104

Zadatak 109

Zadatak 114

Zadatak 119

Zadatak 105

Zadatak 110

Zadatak 115

Zadatak 120


 

Srednji nivo


Brojevi i operacije sa njima
 

Zadatak 121

Zadatak 126

Zadatak 131

Zadatak 136

Zadatak 122

Zadatak 127

Zadatak 132

Zadatak 137

Zadatak 123

Zadatak 128

Zadatak 133

Zadatak 138

Zadatak 124

Zadatak 129

Zadatak 134

Zadatak 139

Zadatak 125

Zadatak 130

Zadatak 135

Zadatak 140


Algebra i funkcije 
 

Zadatak 141

Zadatak 146

Zadatak 151

Zadatak 156

Zadatak 161

Zadatak 142

Zadatak 147

Zadatak 152

Zadatak 157

Zadatak 162

Zadatak 143

Zadatak 148

Zadatak 153

Zadatak 158

Zadatak 163

Zadatak 144

Zadatak 149

Zadatak 154

Zadatak 159

Zadatak 164

Zadatak 145

Zadatak 150

Zadatak 155

Zadatak 160

Zadatak 165 


Geometrija
 

Zadatak 166

Zadatak 171

Zadatak 176

Zadatak 181

Zadatak 186

Zadatak 191

Zadatak 167

Zadatak 172

Zadatak 177

Zadatak 182

Zadatak 187

Zadatak 192

Zadatak 168

Zadatak 173

Zadatak 178

Zadatak 183

Zadatak 188

Zadatak 193

Zadatak 169

Zadatak 174

Zadatak 179

Zadatak 184

Zadatak 189

Zadatak 194

Zadatak 170

Zadatak 175

Zadatak 180

Zadatak 185

Zadatak 190

Zadatak 195


Merenja
 

Zadatak 196

Zadatak 201

Zadatak 206

Zadatak 197

Zadatak 202

Zadatak 207

Zadatak 198

Zadatak 203

Zadatak 208

Zadatak 199

Zadatak 204

Zadatak 209

Zadatak 200

Zadatak 205

Zadatak 210


Obrada podataka
 

Zadatak 211

Zadatak 216

Zadatak 221

Zadatak 226

Zadatak 212

Zadatak 217

Zadatak 222

Zadatak 227

Zadatak 213

Zadatak 218

Zadatak 223

Zadatak 228

Zadatak 214

Zadatak 219

Zadatak 224

Zadatak 229

Zadatak 215

Zadatak 220

Zadatak 225

Zadatak 230 


 

Napredni nivo 


Brojevi i operacije sa njima 

Zadatak 231

Zadatak 236

Zadatak 241

Zadatak 232

Zadatak 237

Zadatak 242

Zadatak 233

Zadatak 238

Zadatak 243

Zadatak 234

Zadatak 239

Zadatak 244

Zadatak 235

Zadatak 240

Zadatak 245


Algebra i funkcije
 

Zadatak 246

Zadatak 251

Zadatak 256

Zadatak 261

Zadatak 266

Zadatak 247

Zadatak 252

Zadatak 257

Zadatak 262

Zadatak 267

Zadatak 248

Zadatak 253

Zadatak 258

Zadatak 263

Zadatak 268

Zadatak 249

Zadatak 254

Zadatak 259

Zadatak 264

Zadatak 269

Zadatak 250

Zadatak 255

Zadatak 260

Zadatak 265

Zadatak 270


Geometrija
 

Zadatak 271

Zadatak 276

Zadatak 281

Zadatak 286

Zadatak 291

Zadatak 296

Zadatak 272

Zadatak 277

Zadatak 282

Zadatak 287

Zadatak 292

Zadatak 297

Zadatak 273

Zadatak 278

Zadatak 283

Zadatak 288

Zadatak 293

Zadatak 298

Zadatak 274

Zadatak 279

Zadatak 284

Zadatak 289

Zadatak 294

Zadatak 299

Zadatak 275

Zadatak 280

Zadatak 285

Zadatak 290

Zadatak 295

Zadatak 300


Merenja
 

Zadatak 301

Zadatak 306

Zadatak 302

Zadatak 307

Zadatak 303

Zadatak 308

Zadatak 304

Zadatak 309

Zadatak 305

Zadatak 310


Obrada podataka
 

Zadatak 311

Zadatak 316

Zadatak 321

Zadatak 326

Zadatak 312

Zadatak 317

Zadatak 322

Zadatak 327

Zadatak 313

Zadatak 318

Zadatak 323

Zadatak 328

Zadatak 314

Zadatak 319

Zadatak 324

Zadatak 329

Zadatak 315

Zadatak 320

Zadatak 325

Zadatak 330

Pripreme iz srpskog jezika 2012.

Rešenja zadataka iz srpskog jezika više nisu dostupni na našem sajtu pošto je "HDFilm" Zrenjanin uklonio video materijale sa svim rešenjima zadatak iz zbirke za završni ispit sa svog Youtube naloga. Izvinjavamo se posetiocima našeg sajta zbog eventualne neprijatnosti zbog ovoga, pošto su na ovoj stranici bili postavljeni linkovi ka rešenju svakog zadatka iz zbirke, bez potrebe za njegovim traganjem u video materijalu. Zbirku zadataka iz srpskog jezika za 2012. godinu u PDF formatu možete skinuti sa naše Web stranice namenjene polaganju završnog ispita ovde.

Pripreme iz mađarskog jezika 2012.

Rešenja zadataka iz mađarskog jezika više nisu dostupni na našem sajtu pošto je "HDFilm" Zrenjanin uklonio video materijale sa svim rešenjima zadatak iz zbirke za završni ispit sa svog Youtube naloga. Izvinjavamo se posetiocima našeg sajta zbog eventualne neprijatnosti zbog ovoga. Zbirku zadataka iz mađarskog jezika za 2012. godinu u PDF formatu možete skinuti sa naše Web stranice namenjene polaganju završnog ispita ovde.

Školski Google Webmail

MailRed