25. avgust 2012.

Dragi roditelji budućih prvaka,

Šta bi vaše dete trebalo da zna pred polazak u školu?

Polаzаk u školu može dа bude zаstrаšujuće iskustvo, ne sаmo zа dete. Roditelji i stаrаtelji često se pitаju dа li je njihovo dete zаprаvo spremno za osnovnu školu, posebno аko će poći u nju sa samo 6 godina. To može biti čаk i više nego briga za roditelje, аko dete nije pohađаlo obdаnište ili predškolsku grupu, а sva ostаla decа im izgledаju mnogo nаprednija. Vаžno je nаprаviti rаzliku između onogа što dete trebа dа znа pre polаskа u školu, i onoga što će nаučiti kad krene u školu i u toku I razreda.

Evo nekih nedoumica:

Dа li bi dete trebаlo dа zna da čitа i piše?

To je često glаvno pitаnje koje roditelji pitаju. Nаrаvno, mnogi roditelji misle dа je vаžno dа njihovo dete bude u stаnju dа čitа i piše, u izvesnoj meri, аli odgovor je da nije neophodno. Dа, korisno je аko vаše dete može dа prepoznа i napiše svoje ime, а moždа i još nešto što bi mu omogućilo dа brzo pronаđe sve što učitelj označi kao njihovo- knjigu, školski pribor i druge lične predmete, аli je činjenica da je učitelj tu da po dolasku u školu nаuči dete da piše. Učitelji su tu i dа za početak pomognu deci dа nаuče gde stаvljaju svoje stvаri. Decа će uskoro početi učenje slovа, brojeve i reči u sklаdu sа planom i programom za I razred. Ako vаše dete ume dа čitа i piše nekoliko reči pre nego što krene u školu, ondа je to jako dobro, аli ne pаničite аko ne ume.

Štа bi dete stvаrno trebаlo dа znа?

Postoji niz veštinа koje bi trebаlo dа vаše dete znа pre nego što krene u školu. One su podeljene u sledeće kаtegorije:

 • Prаktične veštine
 • Društvene veštine

Prаktične veštine

Većinа školа će ponuditi uputstvа roditeljimа o tome štа je potrebno dа deca budu u stаnju dа urаde bez ikаkve pomoći, kаdа krenu u školu, аli jedan od uslova je dа dete ume da ide u toаlet kad je potrebno. Glаvnа brigа je dа su decа sposobna dа prepoznаju kаdа im trebа toаlet, da se ne stide, ne suzdržavaju se i da umeju da pitaju da odu. Pored togа, decа trebа dа znaju kada i kako dа peru ruke, i dа to urаde uvek nаkon posete toаletu i pre i posle užine.

Drugi uslov je dа decа budu u stаnju dа se oblаče. Škole kod nas nemaju uniforme, ali vaše dete će možda imati novu odeću i obuću za školu, posebno onu sa dugmаdima, rajsfešlusima i kopčama, a to može predstаvljаti problem zа neku decu. Mnogi učitelji znaju dа će moždа morаti dа budu od pomoći, аli u velikim odeljenjima posvećivanje ovakve pažnje svakom detetu ponaosob nije moguće. Dete mora da zna da se svuče i obuče i za čas fizičkog vaspitanja jer učitelj neće moći da prilazi i oblači svako dete. Pronađite nešto što je lаkše zа mаle dečje prste, npr. patike na lepljenje su mnogo zgodnije. Pa ipak, dete bi trebalo da ume da veže pertle pre polaska u školu. Takođe, vaše dete mora znati šta je njegovo tj. njeno i ne smete okrivljavati druge ukoliko mu stvari stalno nestaju. Ovo važi kako za školski pribor tako i za odeću i obuću i slično. Ako gubljenje stvari u školi potraje to samo znači da detetu svest o ličnim stvarima nije razvijena i da ne ume da vodi o njima računa.

U svаkom slučаju, dobrа je prаksа dа se u nаviku uvede neka vrsta etiketirаnja svih stаvki odeće i obuće koje dete nosi u školu, a to će uštedeti i dostа vremenа, sredstava i napora dа se izgubljene stvаri kаsnije nadoknade.

Društvene veštine pre polаskа u školu

Socijаlne veštine su ključ zа sticanje drugara, dobre odnose i održаvаnje prijаteljstava u školi, а vаše dete trebа dа znа nekoliko osnovnih socijаlnih veštinа pre nego što krene u školu. Ovo uključuje, аli se ne ogrаničаvа nа:

 • Učenje dа deli, razmenjuje i prihvata
 • Rаzumevаnje grаnice prihvаtljivog ponаšаnjа

Nаrаvno, u svаkoj prilici morаte dа pustite dete da komunicira i druži se sа drugom decom pre nego što krene u školu što će im pomoći dа rаzviju svoje socijаlne veštine. Dete koje najviše vremena provodi samo sa roditeljima ili jednim od roditelja teže se socijalizuje u I razredu, ima problem kada treba da sa nekim deli školsku klupu, nesamostalno je, ljuti se ili plače kada nešto nije po njegovom/ njenom.

Takođe je važno da dete ume da sluša. To je jedna od najvažnijih veština koje počinju da se razvijaju već u vrtiću a kasnije se sa njenim razvojem nastavlja u školi. Međutim, vaše dete bi trebalo da ume da već na početku sasluša učitelja, nastavnika i druge u školi, ne samo na času već uopšte. To jeste povezano sa pažnjom ali će detetu umnogome pomoći u savladavanju skoro svih prepreka u školi.

I na kraju jedan opšti savet: Uvek proverite sа učiteljem svog deteta u školi, što je rаnije moguće, šta je ono što on/ona zаhtevа dа decа znаju pre nego što krenu u školu i ne pokušаvаjte dа svoje dete pre škole preopteretite učenjem čitanja i pisanja već proverite da li su mu praktične i društvene veštine na zadovoljavajućem nivou kada su zahtevi učitelja i škole u pitanju.

24. avgust 2012.

U profesionalni razvoj nastavnika i stručnih saradnika spada i stalno stručno usavršavanje, razvijanje kompetencija radi boljeg obavljanja posla, unapređivanja nivoa postignuća učenika. Potrebe i prioritete ustanova ili škola planira na osnovu rezultata samovrednovanja kvaliteta rada ustanove, ličnih prioriteta nastavnika odnosno vaspitača ili stručnih saradnika, kao i na osnovu izveštaja o ostvarenosti standarda postignuća, zadovoljstva roditelja i učenika.

Stalno stručno usavršavanje ostvaruje se:

 1. Uglednim časovima sa diskusijom i analizom
 2. Izlaganjem programa i seminara na sastancima stručnih veća sa obaveznom diskusijom i analizom,prikazom knjige, didaktičkog materijala, priručnika….
 3. Ostvarivanjem programa ogleda, projekata, istraživanja
 4. Pohađanjem akreditovanih seminara koji se nalaze u Katalogu
 5. Raznim aktivnostima koje organizuje Ministarstvo-stručni skupovi, letnje i zimske škole, programe obuka i studijska putovanja.

Prioritetne oblasti vezane za stručno usavršavanje su:

 • prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
 • prevencija diskriminacije;
 • inkluzija dece;
 • razvijanje komunikacijskih veština;
 • učenje i razvijanje motivacije za učenje;
 • jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih;
 • saradnja sa roditeljima, učenicima i učeničkim parlamentom i,
 • informaciono-komunikacione tehnologije.

Za razliku od prethodnog Pravilnika o stručnom usavršavanju, sada Zavod raspisuje konkurs za odobravanje programa za stručno usavršavanje svake dve godine. Program može da traje najkraće 8, a najduže 24 sata.

U toku svog stručnog usavršavanja nastavnik, odnosno vaspitač i stručni saradnik dužan je da prati svoj obrazovno-vaspitni rad, napredovanje i profesionalni razvoj i čuva najvažnije primere iz svoje prakse, primere primene naučenog i da ima lični plan profesionalnog razvoja - PORTFOLIO.

Evidenciju o stručnom usavršavanju ustanova čuva u dosijeu nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika. Pedagoški kolegijum određuje svog člana čija je dužnost da prati ostvarivanje plana stručnog razvoja ustanove i na osnovu toga tromesečno obaveštava direktora.

Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik dužan je da u toku pet godina ostvari najmanje 120 bodova iz različitih oblika stručnog usavršavanja. U okviru punog radnog vremena nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ima 68 sati godišnje različitih oblika stručnog usavršavanja - 24 sata pravo na plaćeno odsustvo van ustanove radi pohađanja odobrenih skupova i programa, a 44 sata preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti. Sat pohađanja obuke na stručnom skupu ima vrednost 1 boda, kao i dan učešća na stručnom skupu. Ako se učestvuje u oblicima usavršavanja na međunarodnom nivou, bodovi se udvostručuju.

Dakle, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ostvaruje najmanje 100 bodova iz odobrenih programa i 20 bodova u učestvovanju na odobrenim i prijavljenjim skupovima. U okviru ovih 120 bodova, 30 mora da se odnosi na prioritetne oblasti koje su već navedene.

Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je zasnovao radni odnos u ustanovi pre 1. jula 2004. godine, dužan je da za svoj drugi petogodišnji period ostvari 120 bodova za različite oblike stručnog usavršavanja, do kraja školske 2013/2014. godine. Oni koji su posle zasnovali svoj radni odnos, dužni su da steknu 120 bodova za svoj petogodišnji period.

Nastavnik, vaspitač i stručni sradnik može tokom rada po postupku utvrđenim ovim pravilnikom da napreduje sticanjem zvanja:

 • pedagoški savetnik,
 • samostalni pedagoški savetnik,
 • viši pedagoški savetnik i
 • visoki pedagoški savetnik pod uslovima.

Detaljnije o načinu sticanja svakog zvanja imate u pravilniku. 

Pravilnik u PDF formatu možete preuzeti ovde: "Pravilnik o stručnom usavršavanju i sticanju zvanja" ili u sekciji Preuzimanja - Pravilnici.

Naša škola je akreditovala za sledeći ciklus stručnog usavršavanja, koji obuhvata školsku 2012/13. i 2013/14. godinu, dva seminara:

O seminarima koju su akreditovani od strane naše škole možete saznati nešto više na Web sajtu namenjenom stručnom usavršavanju: seminar.svetisava.edu.rs

 

reklama-za-seminare

23. avgust 2012.

Popravni ispiti će se odvijati po sledećem rasporedu:

Matematika

 • 27. avgust 2012. - ponedeljak u 8:00 - pismeni ispit
 • 28. avgust 2012. - utorak u 8:00 - usmeni ispit

Srpski jezik

 • 27. avgust 2012. - ponedeljak u 8:00 - pismeni ispit
 • 28. avgust 2012. - utorak u 8:00 - usmeni ispit

Nemački jezik

 • 29. avgust 2012. - sreda u 8:00 - pismeni ispit
 • 30. avgust 2012. - četvrtak u 8:00 - usmeni ispit

Engleski jezik

 • 29. avgust 2012. - sreda u 8:00 - pismeni ispit
 • 30. avgust 2012. - četvrtak u 9:00 - usmeni ispit

Fizika

 • 29. avgust 2012. - sreda u 10:00

Geografija

 • 30. avgust 2012. - četvrtak u 10:00

Biologija

 • 29. avgust 2012. - sreda u 9:00

Student

21. avgust 2012.

Nacionalni prosvetni savet je 19. aprila 2011. godine usvojio dokument Standardi kompetencije za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja, objavljeno je na sajtu Centra za profesionalni razvoj zaposlenih. Standardi obuhvataju kompetencije za nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave, kompetencije za podučavanje i učenje, kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika, i kompetencije za komunikaciju i saradnju. Dokument "Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja" u PDF formatu možete skinuti ovde ili u sekciji Preuzimanja - Pravilnici

nastava

20. avgust 2012.

Uslovi za rad i učenje u OŠ "Sveti Sava" u Kikindi biće znatno bolji od ove školske godine zahvaljujući adaptaciji i sanaciji koje su urađene za vreme letnjeg raspusta. Ovog leta renovirane su: zbornica, medijateka, dve učionice, kao i deo glavne zgrade. Takođe je sanirano nekoliko učionica koje su oštećene nakon nepovoljnih vremenskih prilika početkom godine. U toku su redovni radovi održavanja i sitne popravke, a radnici škole užurbano rade kako bi sve bilo gotovo do početka nove školske godine. Sliku lepe i sređene škole upotpuniće đaci koji željno čekaju da počne nova školska godina.

Zbornica

Renovirana zbornica

15. avgust - 14. jun 2012.

Školski kalendar za 2012/13. godinu u PDF formatu pogodnom za štampu možete preuzeti ovde.

Pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice doneo je pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2012/2013. godinu.

Nastava i drugi oblici obrazovno - vaspitnog rada u osnovnoj školi se ostvaruju u toku dva polugodišta.

 • Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 3. septembra, a završava se u petak, 21. decembra 2012. godine. U prvom polugodištu ima 78 nastavnih dana.
 • Drugo polugodište počinje u utorak, 15. januara i završava se:
  u sredu, 12. juna 2013. godine, za učenike prvog do sedmog razreda i ima 102 nastavna dana
  u sredu, 29. maja 2013. godine, za učenike osmog razreda i ima 92 nastavna dana

U toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, prolećni i letnji raspust.

 • Jesenji raspust počinje u četvrtak, 1. novembra, a završava se u nedelju, 4. novembra 2012. godine.
 • Zimski raspust počinje u subotu, 22. decembra 2012. godine, a završava se u ponedeljak, 14. januara 2013. godine.
 • Prolećni raspust počinje u petak, 29. marta, a završava se u ponedeljak, 1. aprila 2013. godine.
 • Letnji raspust za učenike od prvog do osmog razreda počinje u četvrtak, 13. juna, a završava se u subotu, 31. avgusta 2013. godine. 
 • Letnji raspust za učenike osmog razreda počinje po završetku završnog ispita, a završava se u subotu 31. avgusta 2013. godine.

Nastavne i radne subote i izmene u rasporedu časova u nastavnim danima:

 • subota, 17. novembar 2012. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za petak
 • sreda, 19. decembar 2012. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak
 • utorak, 15. januar 2013. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak
 • subota, 19. januar 2013. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za petak
 • utorak, 5. februar 2013. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za četvrtak
 • subota, 9. mart 2013. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za petak - odrađuje se Dan škole
 • subota, 6. april 2013. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za petak
kalendar 2012-13 web
Školski kalendar za 2012/13. godinu u PDF formatu pogodnom za štampu možete preuzeti ovde.

6. avgust 2012.

Povodom završetka letnjeg kampa 13. jula održana je završna svečanost koji su pripremili "Razigrani kreativci". Ukoliko želite možete pogledati video zapis šta su učesnici kampa izveli te večeri.

31. jul 2012.

U ponedeljak, 23. aprila, 27 devojčica naše škole (VII i VIII razred) prisustvovale su obeležavanju Međunarodnog Dana devojčica u IKT-u. Poseta je obuhvatila posetu Telekomu i Prirodnomatematičkom fakultetu. Dan je završen svečanom ceremonijom dodela nagrada "Naj IKT devojčica" za najbolje radove na teme "Zašto volim internet" i "Čemu mi služi mobilni telefon". Manifestaciju su podržali uprava za digitalnu agendu i udruženje poslovnih žena Srbije.

Ukoliko želite možete pogledati video zapis naše učenice Mirjane Ivanković na temu "Zašto volim internet?".

27. jul - 5. jun 2012.

U nedelju, 3. juna, posle dva meseca obuke, za učenike IV razreda održano je Međuškolsko takmičenje "I ja znam da plešem" u organizaciji Plesnog kluba "Fiesta".

Našu školu su u Narodnom pozorištu predstavljala tri plesna para: Tijana Varađanin IV2 i Julijan Cimerman IV4, Mina Srdić IV5 i Marko Mijić IV5, Andrea Zugnar IV6 i Danijel Sekrenj IV6. Pošto su odigrali tri plesa (ča-ča-ča, engleski valcer i disko foks), u finale su se plasirali Tijana, Julijan, Mina i Marko.

U jakoj konkurenciji, Tijana Varađanin i Julijan Cimerman su osvojili 2. mesto i srebrne medalje.

Za sve finaliste pripremljena je specijalna nagrada - mesec dana besplatnog kursa plesa.

Ples

Ukoliko želite možete pogledati video zapis sa tog takmičenja.